Maksuton neuvontanumero (9–16 ma–pe) 0800 05044

Autoalan koulutusrakenne

Autoalan monipuolinen ammattirakenne tarjoaa työpaikkoja mm. myynnin, huollon ja valmistuksen tehtävissä. Toisen asteen ammatilliset oppilaitokset tarjoavat lähes 2 500 aloituspaikkaa autoalan koulutukseen vuosittain. Lisäksi noin 800 aikuisopiskelijaa pätevöityy vuosittain näyttötutkinnolla autoalan ammatteihin. Autoalan oma panos ammatti- ja erikoisammattitutkintojen jatkokoulutuksessa on merkittävä.

Ammattikorkeakoulussa autotekniikan aloituspaikkoja on noin 300. Autotekniikkaa tai sitä sivuavaa koneenrakennustekniikkaa voi opiskella useassa teknillisessä yliopistossa. Autoalalle työllistyy lisäksi muiden alojen ammattilaisia, muun muassa kaupan alan tutkinnon suorittaneita.

Autoalan toisen asteen koulutuksessa toimii noin 500 ja ammattikorkeakoulussa noin 40 päätoimista opettajaa. Lisäksi teknillisissä yliopistoissa on alan tutkimusta ja yliopistotasolla alalla toimii noin 20 päätoimista opettajaa