Maksuton neuvontanumero (9–16 ma–pe) 0800 05044

Liikenteen verotusrakenne uudistamisen tarpeessa

VerotulotAutoveron korotus johtaa
verotulojen vähenemiseen, koska
myyntimäärät alenevat. Vuoden 2012
autoveron korotuksen jälkeen
autoverotuotto jäi 200 miljoonaa euroa
budjetoitua pienemmäksi.


Autojen tullessa yhä energiatehokkaammiksi autoveron tuotto laskee, elleivät myyntimäärät kasva.
Verotusrakennetta tulisi uudistaa kokonaisuutena siten, että se tukisi pitkäjänteisesti liikennepoliittisia tavoitteita. Liikkuminen on kotitalouksille toiseksi suurin kuluerä asumisen jälkeen. Liikenteen verorasitus ei saa tulevaisuudessa kasvaa. Monipuoliset liikkumismahdollisuudet takaavat muun muassa toimivat työmarkkinat sekä asukkaiden sujuvan arjen.

Autokannan uusiutuminen parantaa selvästi liikenneturvallisuutta ja energiatehokkuutta sekä helpottaa liikenteen päästötavoitteiden saavuttamista. Uusia henkilöautoja tulisi vuosittain rekisteröidä vähintään 150 000, jotta keski-iän kasvu saataisiin pysähtymään. Autoilun verotuksen painopiste tulee siirtää auton hankinnasta sen käyttöön. Tämä tehdään esimerkiksi alentamalla autoveroa ja kompensoimalla sitä ajoneuvoverolla tai haluttaessa kilometripohjaisilla veroilla.

Autoveroprosentti on sidottu auton hiilidioksidipäästöön.