Maksuton neuvontanumero (9–16 ma–pe) 0800 05044

Uutisia

12.6.2017 9.00

Romutustodistusten kirjaaminen Trafin järjestelmään nopeutuu

Trafi on talven 2016—2017 aikana toteuttanut romutustodistuksiin liittyvän kehityshankkeen (eRomu) yhdessä Suomen Autokierrätyksen ja operaattoreiden (Eurajoen Romu, Kajaanin Romu, Kuusakoski sekä Stena Recycling) kanssa. Hankkeen lopputuloksena kierrätysoperaattorit ovat siirtymässä vuoden 2017 aikana lopullisten poistojen sähköiseen toimintamalliin. Tämä tarkoittaa, että valtaosa lopullisista poistoista voidaan merkitä omasta romuajoneuvojen vastaanottojärjestelmästä suoraan ajoneuvoliikennerekisteriin sovellus-sovellusyhteydellä (eRomu).

Siirtyminen uuteen sähköiseen toimintamalliin tapahtuu operaattorikohtaisessa aikataulussa. Kierrätysoperaattorit informoivat vastaanottopisteitään ja yhteistyökumppaneitaan sekä eRomun käyttöönoton vaikutuksista käytännön toimintamalliin että omasta käyttöönottoaikataulustaan.

Kierrätysoperaattoreiden eRomu-järjestelmien käyttöönoton myötä lopullisten poistojen merkitseminen rekisteriin nopeutuu. Valtaosa lopullisista poistoista voidaan jatkossa merkitä rekisteriin käytännössä reaaliaikaisesti. Lähtökohtaisesti kaikki lopulliset poistot on merkittävä rekisteriin kuitenkin viimeistään 7 päivän sisällä romuajoneuvon vastaanotosta.Asiakkaan kannalta uudistus tuo merkittäviä parannuksia, kun ajoneuvoon mahdollisesti liittyvät kustannukset, kuten ajoneuvovero ja liikennevakuutus, päättyvät viiveettä ja mahdolliset palautukset ovat nopeammin hyödynnettävissä.

Jatkossa myös poistoja aiemmin operaattorilla päivittäneen rekisteröijän tehtävä helpottuu, kun poistoa ei enää kaikissa tilanteissa tarvitse merkitä ajoneuvolle operaattorin oman vastaanottojärjestelmän lisäksi vielä erillisenä toimenpiteenä Trafin ylläpitämään ajoneuvoliikennerekisteriin.

eRomu-yhteydellä tehdyistä lopullisista poistoista ei myöskään tarvitse lähettää asiakirjoja Trafiin arkistoitavaksi, vaan asiakirjan arkistointi tapahtuu vastaanottopisteellä kierrätysoperaattorin ohjeistuksen mukaisesti. Niissä tilanteissa, joissa eRomu-yhteyttä ei voida lopullisen poiston tekemisessä vielä hyödyntää, romutustodistus mahdollisine liitteineen lähetetään yhä kierrätysoperaattorille operaattorin antaman ohjeistuksen mukaisesti. Asiakirjat tulee lähettää siten, että ajoneuvon lopullinen poisto kierrätysoperaattorin toimesta voidaan hoitaa rekisterimerkintää koskevan 7 päivän määräajan sisällä.

Operaattorit hoitavat verkostojensa koulutuksen tulevan kesän aikana omien aikataulujensa mukaisesti.


Palaa otsikoihin