Maksuton neuvontanumero (9–16 ma–pe) 0800 05044

Autokierrätyksen uutisia

11.1.2019 12.10

Suomen Autokierrätyksestä autojen ajovoima-akkujen tuottajavastuuyhteisö

Autokierrätyksen verkostotiedote

Suomen Autokierrätys Oy on hyväksytty ajovoima-akkutuottajayhteisönä tuottajarekisteriin. Suomen Autokierrätyksen jäsenet voivat jatkossa siirtää sähkö- ja hybridiautoissa käytettävien ajovoima-akkujen tuottajavastuunsa tälle uudelle tuottajayhteisölle.

Kierrätyksen järjestäminen

Elinkaarensa päässä olevien ja vikaantuneiden ajovoima-akkujen vastaanottopisteitä ovat valtuutetut merkkihuollot sekä Suomen Autokierrätyksen romuajoneuvojen vastaanottopisteet, yhteensä noin 760 vastaanottopistettä. Merkkihuollot ovat pääasiallinen vastaanottopiste niille akuille, jotka tulevat elinkaarensa päähän ajoneuvon käytön aikana. Romuajoneuvojen vastaanottopisteet puolestaan vastaanottavat ajovoima-akkuja lähinnä kierrätettäväksi tulevista elinkaarensa päässä olevista sähkö- ja hybridiautoista.

Keräys- ja kierrätysoperaattorit

Maahantuoja voi käyttää ajovoima-akkujen kierrätyksessä omaa keräysjärjestelmäänsä ja verkostoaan tai tuottajayhteisön hyväksymiä ulkopuolisia operaattoreita. Tuottajayhteisön kanssa sopimuksen tehneet operaattorit vastaavat ajovoima-akkujen keräyksen ja kierrätyksen toteuttamisesta. Operaattorit hoitavat käytöstä poistuvien ajovoima-akkujen noudon, asianmukaisen kuljetuksen ADR-määräysten mukaisesti, akkujen purkamisen, osien ja materiaalien toimittamisen kierrätysjärjestelmiin sekä muun jätehuollon niiden osien osalta, joille ei ole olemassa kierrätysjärjestelmää.

Suomen Autokierrätys Oy laatii ajovoima-akkujen keräys- ja kierrätystoiminnan operaattorisopimukset ja ylläpitää luetteloa operaattoreista. Tällä hetkellä operaattoreita ovat Fortum Waste Solutions, URecycle ja Stena Recycling. Tuottajayhteisön jäsen voi vapaasti valita näistä kierrätysyrityksen, jonka palveluita se markkinoille saattamiensa ajovoima-akkujen keräyksessä ja kierrätyksessä käyttää.

Kierrätyskustannukset

Maahantuojat ja ajoneuvon valmistajat vastaavat vastuullaan olevien akkujen kierrätyskustannuksista ja kilpailuttavat kierrätykseen ja keräykseen valitsemansa operaattorin.

Ajovoima-akkujen käsittely

Autokierrätys laatii kevään aikana yksityiskohtaisen ohjeistuksen ajovoima-akkujen vastaanottamisesta ja käsittelystä. Akkujen irrottamiseen ja huoltamiseen tulee käyttää asentajaa, jolla on riittävä koulutus ja tietotaito ajovoima-akkujen käsittelyyn. Vastaanottopisteiden tulee toimia IDIS-järjestelmän mukaisten ohjeiden tai ajoneuvovalmistajan omien ohjeiden mukaisesti poistaessaan ajovoima-akkua ajoneuvosta. Merkkihuoltona toimivien vastaanottopisteiden tulee olla yhteydessä ajoneuvomerkkikohtaisiin kierrätysvastaaviin tilanteissa, joissa ajovoima-akun käsittely edellyttää sellaisia jatkotoimenpiteitä, joita ei voida merkkihuollossa toteuttaa. Romuajoneuvojen vastaanottopisteiden tulee sopia erikseen ajoneuvomerkkikohtaisten kierrätysvastaavien kanssa romutettujen akkujen kierrätyksen järjestämisestä.

Uudelleenkäyttö, hyödyntäminen ja muu jätehuolto

Käytöstä poistetuille akuille tehdään aina kuntoarvio. Tehtaalle palautuneet akut pyritään kunnostamaan käytettäväksi uudelleen ajovoima-akkuina tai hyödyntämään muussa käytössä. Joissain tapauksissa akku on mahdollista kunnostaa uudelleenkäyttöön merkkihuollossa. Akut, jotka eivät kelpaa kunnostukseen, kierrätetään. Tuottajayhteisön käyttämien operaattorien kierrätysprosessit täyttävät akku- ja paristoasetuksen (520/2014) mukaiset vaatimukset. Erilliskerättyjen käytöstä poistettujen akkujen kierrätysprosessi on järjestetty siten, että akuista kierrätetään keskimäärin vähintään 50 painoprosenttia. Kierrätykseen sopimaton materiaali hävitetään polttamalla ja hyödynnettävät materiaalit otetaan mahdollisuuksien mukaan talteen tuhkasta.

Suomen Autokierrätyksen akkuvastuu koskee vain ajovoima-akkuja

Uusi tuottajayhteisö koskee ainoastaan ajovoima-akkuja. Ne luokitellaan EU-lainsäädännössä teollisuusakuiksi. Tavanomaisten lyijyakkujen tuottajayhteisönä jatkaa aiempaan tapaan Akkukierrätys Pb Oy.

Käytöstä poistettujen akkujen määrä

Sähkö- ja hybridiautojen määrän kasvaessa ajovoima-akkujen kierrättämiseen liittyvän tuottajayhteisön perustaminen on ajankohtaista, vaikka akkuja palautuukin vielä kierrätykseen vähän. Vuonna 2018 jo lähes 15 prosentissa ensirekisteröidyistä autoista oli ajovoima-akku. Käytöstä poistettuja ajovoima-akkuja kerättiin ja kierrätettiin 4 kpl vuonna 2015, 6 kpl vuonna 2016 ja 11 kpl vuonna 2017. Ajovoima-akkuja päätyi kierrätykseen 0,8 tonnia vuonna 2015, 1,8 tonnia vuonna 2016 ja 2,7 tonnia vuonna 2017.

Lisätietoja

toimitusjohtaja Arto Silvennoinen, Suomen Autokierrätys Oy

puh. 0400 674 199, arto.silvennoinen@autokierratys.fi

Suomen Autokierrätys on tuottajayhteisö, joka hoitaa EU-lainsäädännön vaatiman henkilö-, paketti ja matkailuautojen kierrätyksen organisoinnin ja siitä tiedottamisen jäsenyritystensä puolesta. Suomen Autokierrätyksen jäsenyrityksinä ovat henkilö-, paketti ja matkailuautojen maahantuojat.

Suomen Autokierrätyksen kierrätysoperaattoreina toimivat Eurajoen Romu, Kajaanin Romu, Kuusakoski ja Stena Recycling. Operaattorit ylläpitävät Suomen Autokierrätyksen valtakunnallista romuajoneuvojen vastaanottopisteiden verkostoa.


Palaa otsikoihin