Gratis servicenummer (9-16 mån-fre) 0800 05044

Ofta ställda frågor

key

Vilka dokument måste jag ta med mig när jag för skrotbilen till mottagningsplatsen?

Du ska ha med dig bilens registerutdrag eller registreringsintyg (också överlåtelsedelen). Endast ägaren har rätt att skrota bilen. På grund av det här ska den som överlåter bilen kunna styrka sin identitet. Om någon annan än ägaren lämnar in bilen för skrotning ska han eller hon ha med sig en fullmakt av bilens ägare. 

Fullmaktsmodell

Bilen är inte i körbart skick, hur kan den transporteras till mottagningsplatsen?

De flesta mottagningsplatserna ordnar transporten vid behov. Mottagningsplatserna kan ta ut en avgift för transporten. Avgiften fastställer varje mottagningsplats själv.

Hur avregistreras bilen?

När skrotbilen har mottagits får överlåtaren ett skrotningsintyg och samtidigt kommer bilen in i skrotningssystemet. Bilen avregistreras automatiskt och de årliga skatterna upphör när informationen i systemet mottas av Trafiksäkerhetsverket Trafi. Information för avslutandet av försäkringen sänds även till försäkringsbolaget.  Avregistreringen av skrotbilen är avgiftsfri för den sista ägaren av bilen.

Hur vet jag att bilen faktiskt skrotas och inte längre tas i trafik?

När överlåtaren har fått skrotningsintyget, har bilen överförts till återvinningssystemet och kan inte längre registreras på nytt.

Kan jag lämna in bilen för skrotning om jag inte hittar handlingarna som hör till den?

Om en i registret antecknad bil inte har några handlingar kontrollerar mottagningsplatsen uppgifterna hos Trafiksäkerhetsverket. Om skrotbilens ägare har skäl att anta att bilens dokument inte är kompletta är det bäst att kontakta mottagningsplatsen för anvisningar.

Hur mycket måste jag betala om det finns annat avfall i bilen?

Mottagningsplatsen kan debitera kostnaderna för hanteringen av avfallet.